Biblioteka

Jesteś tu: Strona główna » Biblioteka

Nasza biblioteka jest ważnym centrum informacji szkoły. Staramy się, aby była przyjazna dla uczniów, nauczycieli, rodziców naszej szkoły i wszystkich osób, które chcą ze zbiorów korzystać na miejscu, w kąciku czytelniczym. Zbiory biblioteczne gromadzone są zgodnie z potrzebami uczniów i nauczycieli.


W  2006 roku biblioteka otrzymała sprzęt komputerowy w ramach projektu MEN "Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej". Uczniowie mogą korzystać z komputerów z dostępem do Internetu, co pozwala podnosić własne umiejętności i pogłębiać zainteresowania. Również pracownicy szkóły mogą wykorzystywać dostępny sprzęt komputerowy podczas kółek, zajęć wyrównawczych, a także podczas zajęć lekcyjnych. Nauczyciele (oprócz książek) mogą wykorzystywać na swych lekcjach także zbiory specjalne (programy edukacyjne i adaptacje filmowe lektur szkolnych na kasetach wideo, programy mutlimedialne CD-ROM, a także kasety magnetofonowe i płyty CD z nagranymi audycjami edukacyjnymi oraz piosenkami szkolnymi). W celu szybkiego dotarcia do potrzebnych źródeł informacji czytelnicy mogą skorzystać z katalogów bibliotecznych: alfabetycznego, rzeczowego i tytułowego. Oprócz zbiorów biblioteki dostępne są każdemu uczniowi i nauczycielowi czasopisma dziecięce i młodzieżowe oraz pedagogiczne. Tu dzieci często odrabiają zadania domowe wykorzystując zbiory biblioteki, przygotowują się do zajęć i konkursów, a także spędzają wolny czas pogłębiając wiedzę na temat swoich zainteresowań. Nauczyciele natomiast mogą wykorzystać znajdujący się tu sprzęt RTV w celu urozmaicenia swych zajęć lekcyjnych projekcją filmów edukacyjnych. Programy multimedialne oraz Internet są dodatkowym narzędziem pozyskiwania informacji i pogłębiania swej wiedzy. W bibliotece prowadzone sa również lekcje biblioteczne, na których realizowany jest program ścieżki czytelniczej i medialnej.

 

Nauczyciel bibliotekarz: p. Sławomir Sztejkowski