Świetlica

Jesteś tu: Strona główna » Świetlica

 

 Znalezione obrazy dla zapytania świetlica gify

 

Głównym celem pracy świetlicy jest stworzenie odpowiedniego klimatu oraz właściwych relacji między wychowankami  a środowiskiem. Nauczyciele układają tematykę zajęć w/g następujących rodzajów działalności: plastycznej, muzycznej, ruchowej i przyrodniczej. W pracy stosują elementy socjoterapii, prowadzą pracę wyrównawczą, kształtują oczekiwane postawy, uczą rozwiązywania konfliktów poprzez komunikację i zachowania asertywne. Przeprowadzone zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku i rozwijania swoich zainteresowań, a także wyrównywania braków wiedzy w nauce. Uczniowie odrabiają zadania domowe, doskonalą liczenie i czytanie, wyrównują braki wiedzy korzystając z pomocy koleżeńskiej lub indywidualnej pomocy wychowawcy. Wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności za wygląd najbliższego otoczenia, poszanowania własności osobistej oraz mienia szkolnego. W czasie zajęć plastyczno - technicznych dzieci rozwijają swoje umiejętności i zdolności. Wykonują prace plastyczne, które zdobią korytarze szkoły, świetlicę i biorą udział w konkursach  (liczne nagrody, wyróżnienia, nagrody rzeczowe, dyplomy).  Lubianą przez dzieci formą zajęć są również gry i zabawy ruchowe. Przy sprzyjającej pogodzie odbywają się one na świeżym powietrzu (zabawy, spacery). 


Celem działalności świetlicy szkolnej jest:


 • zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej i socjalnej, udzielanie    uczniom słabszym pomocy w nauce
 • zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej
 • zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji
 • organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą sobie    z opanowaniem materiału programowego
 • wyrabiania nawyków samodzielnej pracy umysłowej i samodzielnego zdobywania    wiedzy i umiejętności
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez    organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie
 • wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z z rówieśnikami w  czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań
 • organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków    kultury życia codziennego
 • kształtowanie nawyków higieny i czystości, organizowanie warunków do zachowania i poprawy zdrowia oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej
 • organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów, w szczególności    organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny    uczniów
 • rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z wychowawcami klas I - III


Kierownik świetlicy: p. Julita Wilmańska

Wychowawca  świetlicy: p. Danuta Blank, p. Anna Piphanz i p. Dorota Kałamarska


Świetlica czynna od poniedziałku do piątku


w godz. 7.00 - 16.00

  Znalezione obrazy dla zapytania świetlica szkolna gif 


Majowe święta w świetlicy
czytaj więcej
Pani Wiosna zawitała do świetlicy
czytaj więcej

"Czy wiecie co to być może,

co chroni główkę przed mrozem?

Może być żółta, czerwona,

niebieska, czarna, kolorowa.

Lecz kolor nieważny, byleby tylko

ciepluteńko miała głowa.

Czy ktoś już wie, czy ktoś mi powie,

co nosi się na głowie?To czapka!

Tak kochani!

Zapewne nieraz

ubieraliście ją sami."

                                                                                                    Autor: Antoneta-Anna Bednarek 


Zimowe czapeczki
czytaj więcej
Zima w świetlicy
czytaj więcej

Galerie