Rekrutacja 2018/2019

Jesteś tu: Strona główna » Rekrutacja 2018/2019

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

  1. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 5.
  2. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie wniosku rodziców.
  3. Druk wniosku można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły.
  4. Terminy postępowania rekrutacyjnego określa załącznik nr 1.
  5. Kryteria, punkty przyznane za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów określa  załącznik nr 2.

 

Do pobrania:

- wniosek,

- oświadczenie do wniosku,

- załącznik nr 1,

- załącznik nr 2,

- zgoda /ochrona danych osobowych/.