Kadra

Jesteś tu: Strona główna » Kadra
2017/2018


 1. Jacek Wyborski - dyrektor szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego
 2. Renata Grubecka - wicedyrektor szkoły, nauczycielka matematyki, wychowania do życia w rodzinie
 3. Wirginia Leszczyńska - wicedyrektor szkoły, nauczycielka matematyki i informatyki
 4. Jadwiga Zadrużyńska - nauczycielka kształcenia zintegrowanego
 5. Danuta Przybyłowska - nauczycielka kształcenia zintegrowanego
 6. Ilona Sołtysiak - nauczycielka kształcenia zintegrowanego
 7. Iwona Biernacka - nauczycielka kształcenia zintegrowanego i muzyki
 8. Mirosława Kuffel - nauczycielka kształcenia zintegrowanego
 9. Anna Wieczorkowska - nauczycielka języka polskiego
 10. Edyta Tracz - nauczycielka matematyki, techniki, zajęć komputerowych
 11. Katarzyna Wyka - Buchalska - nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego
 12. Katarzyna Polikowska - Grubecka - nauczycielka języka angielskiego
 13. Dorota Dzielska - nauczycielka wychowania fizycznego i techniki
 14. Małgorzata Kopczyńska - nauczycielka wychowania fizycznego i plastyki
 15. Halina Malczyńska - nauczycielka języka polskiego
 16. Sławomir Sztejkowski - nauczyciel historii, bibliotekarz
 17. Aleksander Chmielewski - nauczyciel katecheta, nauczyciel zajęć komputerowych

 18. Julita Wilmańska - kierownik świetlicy
 19. ks. Paweł Malinowski - nauczyciel katecheta

 20. Anna Piphanz - wychowawca świetlicy i pedagog szkolny
 21. Teresa Żywiczyńska - Wyborska - nauczycielka przyrody, biologii
 22. Halina Zielaskowska - nauczycielka matematyki i chemii
 23. Dorota Kałamarska - nauczycielka muzyki i wychowawca świetlicy
 24. Justyna Bagińska- nauczycielka fizyki
 25. Ewa Wiśniewska - nauczycielka geografii
 26. Anna Jarzemska - nauczycielka historii
 27. Małgorzata Fischer - nauczycielka języka polskiego