Kadra

Jesteś tu: Strona główna » Kadra
2018/2019


 1. Jacek Wyborski - dyrektor szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego
 2. Renata Grubecka - wicedyrektor szkoły, nauczycielka wychowania do życia w rodzinie
 3. Wirginia Leszczyńska - wicedyrektor szkoły, nauczycielka matematyki i informatyki
 4. Danuta Przybyłowska - nauczycielka kształcenia zintegrowanego
 5. Ilona Sołtysiak - nauczycielka kształcenia zintegrowanego
 6. Iwona Biernacka - nauczycielka kształcenia zintegrowanego i plastyki
 7. Mirosława Kuffel - nauczycielka kształcenia zintegrowanego
 8. Anna Wieczorkowska - nauczycielka języka polskiego
 9. Edyta Tracz - nauczycielka matematyki i informatyki
 10. Katarzyna Wyka - Buchalska - nauczycielka języka angielskiego
 11. Miłosz Lewandowski- nauczyciel języka angielskiego
 12. Dorota Dzielska - nauczycielka wychowania fizycznego
 13. Małgorzata Kopczyńska - nauczycielka wychowania fizycznego i plastyki
 14. Halina Malczyńska - nauczycielka języka polskiego
 15. Sławomir Sztejkowski - nauczyciel historii, bibliotekarz
 16. Aleksander Chmielewski - nauczyciel katecheta, nauczyciel zajęć komputerowych

 17. Julita Wilmańska - kierownik świetlicy
 18. ks. Paweł Malinowski - nauczyciel katecheta

 19. Anna Piphanz - wychowawca świetlicy i pedagog szkolny
 20. Teresa Żywiczyńska - Wyborska - nauczycielka przyrody, biologii
 21. Halina Zielaskowska - nauczycielka matematyki
 22. Dorota Kałamarska - nauczycielka muzyki i wychowawca świetlicy
 23. Justyna Bagińska- nauczycielka fizyki
 24. Ewa Wiśniewska - nauczycielka geografii
 25. Anna Jarzemska - nauczycielka historii
 26. Danuta Blank - nauczycielka języka polskiego i wychowawca świetlicy
 27. Marek Zieliński - nauczyciel techniki i informatyki
 28. Ewa Urbanowicz - nauczycielka wychowania fizycznego
 29. Maria Linda-Wierzbicka - nauczycielka chemii
 30. Katarzyna Siebert - nauczycielka języka niemieckiego
 31. Elżbieta Tietz-Reinhold - nauczycieka języka niemieckiego