Historia

Jesteś tu: Strona główna » Historia

 

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Chełmży istnieje od 1992 roku na terenie Osiedla Jana Pawła II. Budowa obiektu trwała kilka lat m. in. ze względu na spory co do jego przeznaczenia. Składa się on z dwóch części: „starej" - adaptowanej z budynku mieszkalnego oraz „nowej", wybudowanej od podstaw. Początkowo planowano tu utworzenie przedszkola miejskiego ze stołówką dla sześciuset przedszkolaków. Malejąca ilość  zgłaszanych do miejscowych przedszkoli dzieci oraz potrzeba nowej szkoły w mieście zadecydowała o zmianie przeznaczenia budynku na szkołę podstawową.  Uchwałę taką podjęła Rada Miejska w dniu 12 września 1990 roku.

Uroczystość otwarcia szkoły miała miejsce w dniu 1 września 1992 r. W czasie uroczystości przemawiali m.in. Burmistrz Miasta Chełmża mgr Jan Krajewski, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w  Toruniu mgr Lidia Kopczyńska,  ksiądz Infułat Alfons Groszkowski. Do szkoły zapisanych było wtedy 203 uczniów w siedmiu oddziałach klas I-III. Zatrudnionych w niej było  14 nauczycieli i 8 pracowników obsługi. Dyrektorem został mgr Mirosław Laskowski.  Za najważniejsze swe zadania przyjął: odpowiednie wyposażenie techniczne, wysoki poziom nauczania, wysokie kwalifikacje nauczycieli, stworzenie swoistej atmosfery, stworzenie szkoły przyjaznej dziecku.

W związku z tym, iż decyzja o zmianie przeznaczenia zapadła zbyt późno, udało się dokonać tylko nieznacznych adaptacji pomieszczeń. W „nowej" części budynku utworzono sześć izb lekcyjnych o dużym metrażu a w części powstałej po budynku mieszkalnym utworzono siódmą, nietypową izbę lekcyjną z przeznaczeniem do zajęć przyrody. Większość pomieszczeń „starej" części zajęła Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna obsługująca miasto i gminę Chełmża. Sala gimnastyczna jest niepełnowymiarowa a pomieszczenia na bibliotekę i świetlicę są zbyt małe. W roku szkolnym 1993/1994 nastąpiło podniesienie stopnia organizacji szkoły o klasy czwarte. Uczniowie po ukończeniu tej klasy przechodzili do większych szkół w centrum miasta i tam kończyli klasę ósmą. W ciągu siedmiu lat istnienia placówki udało się przy pomocy władz miejskich, rodziców, rozwiniętej działalności gospodarczej, pracy nauczycieli, obsługi stworzyć jedną z lepiej funkcjonujących placówek w mieście. Rodzice chętnie zapisują oraz dowożą swoje dzieci do szkoły z odległych rejonów miasta, chwaląc poziom nauczania, czystość, specyficzny klimat szkoły. Od początku istnienia placówki rodzicom bardzo zależało, aby dzieci mogły uczyć się tutaj do chwili ukończenia ósmej klasy. Wreszcie reforma systemu edukacji pozwoliła od roku szkolnego 1999/2000 utworzyć pełną dwuciągową, sześcioletnią szkołę podstawową. Latem 2001 roku Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna została przeniesiona  na ulicę Sw. Jana w Chełmży. Tym samym pozyskano tak niezbędne pomieszczenia m.in. dodatkową izbę lekcyjną, klasę zajęć wyrównawczych, salę gimnastyki korekcyjnej, gabinet pedagoga. 17 października 2003 r. szkoła otrzymała imię Papieża Jana Pawła II. W dniu 16 października 2009 r. szkoła otrzymała sztandar. W dniu 1 września 2011 r. dyrektorem szkoły został mgr Jacek Wyborski.

 

 

 

Galerie

1.09.1992 r. / Otwarcie i poświęcenie szkoły

1.09.1992 r. / Otwarcie i poświęcenie szkoły

1.09.1992 r./ Otwarcie i poświęcenie szkoły

1.09.1992 r./ Otwarcie i poświęcenie szkoły

1.09.1992 r. / Otwarcie i poświęcenie szkoły

1.09.1992 r. / Otwarcie i poświęcenie szkoły

Szkoła w dniu 1.09.1992 r.

Szkoła w dniu 1.09.1992 r.

2002 r. / Akademia z ok. X lecia szkoły

2002 r. / Akademia z ok. X lecia szkoły

2002 r. / Akademia z ok. X lecia szkoły

2002 r. / Akademia z ok. X lecia szkoły

2002 r. / Akademia z ok. X lecia szkoły

2002 r. / Akademia z ok. X lecia szkoły

2002 r. / Akademia z ok. X lecia szkoły

2002 r. / Akademia z ok. X lecia szkoły

2002 r. / Akademia z ok. X lecia szkoły

2002 r. / Akademia z ok. X lecia szkoły

2002 r. / Akademia z ok. X lecia szkoły

2002 r. / Akademia z ok. X lecia szkoły

2002 r. - X lecie szkoły - pracownicy szkoły

2002 r. - X lecie szkoły - pracownicy szkoły

Nadanie szkole imienia 17.10.2003 r.

Nadanie szkole imienia 17.10.2003 r.

Nadanie szkole imienia 17.10.2003 r.

Nadanie szkole imienia 17.10.2003 r.

Nadanie szkole imienia 17.10.2003 r.

Nadanie szkole imienia 17.10.2003 r.

25.05.2006 r. / Sadzenie

25.05.2006 r. / Sadzenie "Papieskiego dębu"