O szkole

Jesteś tu: Strona główna » O szkole

 

Naszym uczniom oferujemy:


  • pracownie przedmiotowe
  • bibliotekę 
  • świetlicę
  • salę gimnastyczną
  • stołówkę
  • gabinet terapeutyczny z pedagogiem
  • gabinet do zajęć wyrównawczych
  • różnorodność zajęć pozalekcyjnych

 

Ponadto:


 

● Szkoła daje bardzo dobre przygotowanie do dalszej nauki w gimnazjum - wysokie wyniki sprawdzianu klas szóstych

 

●Wielu uczniów szkoły  zostało laureatami takich konkursów  jak:   matematyczny konkurs „Kangur ", „Liga zadaniowa", konkurs języka polskiego, języka angielskiego, itd.

 

● Staramy się utrzymać na terenie  szkoły miłą i serdeczną atmosferę - u nas  nie będziesz się nudzić, ale też nie zostaniesz przytłoczony nadmierną ilością materiału

 

● Zatrudniamy wysoko kwalifikowaną kadrę nauczycielską, legitymującą się wyższym wykształceniem, bogatą wiedzą oraz doświadczeniem w pracy z dziećmi

 

● W trosce o bezpieczeństwo naszych wychowanków utrzymujemy stały kontakt z Policją i Strażą Miejską

 

● Kładziemy też duży nacisk na ochronę uczniów przed wpływem narkotyków i środowisk przestępczych, nie tylko przez działania bezpośrednie, ale też poprzez działania profilaktyczne, współpracę z rodzicami i  Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

 

● Organizujemy zabawy - dyskoteki, akademie, uroczystości klasowe, wycieczki , rajdy, wyjazdy do teatrów oraz kin

 

● Organizujemy „Białe wakacje" w okresie ferii zimowych

 

● Organizujemy  wspólne II śniadania z gorącą herbatą

 

● Systematycznie osiągamy sukcesy sportowe

 

● Nasza szkoła jest „otwarta" - dzieci uczestniczą w różnych państwowych i lokalnych uroczystościach, chętnie podejmują działalność humanitarną

 

● We właściwym procesie dydaktycznym dużą rolę odrywają zespoły przedmiotowo - zadaniowe. Tworzą one więzi przyjaźni i współpracy miedzy nauczycielami tych samych i pokrewnych przedmiotów. W małych, fachowych gronach doskonalą swą pracę z uczniem, by uzyskiwać lepsze wyniki w nauczaniu, ujednolicać ocenianie, urozmaicać zajęcia lekcyjne