Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu przedmiotowe » Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 5 im. Papieża Jana Pawła II  prowadzi m.in.

 

  Rejestry

  1. Rejestr protokołów Rady Pedagogicznej.
  2. Rejestr zarządzeń dyrektora.
  3. Rejestr skarg i wniosków.
  4. Rejestr prowadzonych kontroli.

   Ewidencje

   1. Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
   2. Ewidencja uczniów i absolwentów.
   3. Ewidencja dzieci.
   4. Ewidencja czasu pracy.
   5. Ewidencja środków trwałych (bilansowa i pozabilansowa).
   6. Ewidencja materiałowa.
   7. Rejestr godzin ponadwymiarowych i premii.

   Archiwa

   1. Dziennik lekcyjne.
   2. Arkusze organizacyjne.
   3. Księgi arkuszy ocen.
   4. Akta osobowo-kadrowe byłych pracowników

    

   PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ

    

   1. Udostępnianie dokumentów nauczycielom

    

   a) Nauczyciele i pracownicy szkoły, na ustną prośbę, mają wgląd na miejscu do dokumentów dotyczących spraw osobistych, z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

   b) Nauczyciele i pracownicy szkoły, na ustną prośbę, z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, mają wgląd na miejscu do dokumentów szkolnych.

    

   2. Udostępnianie dokumentów rodzicom (opiekunom prawnym)

    

   a) Nauczyciel umożliwia rodzicom (prawnym opiekunom) wgląd do dokumentacji klasowej (dziennik lekcyjny, sprawdziany, prace klasowe, zeszyt uwag) z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

   b) Wychowawca umożliwia rodzicom (prawnym opiekunom) wgląd do dokumentów szkolnych:

   - Statutu Szkoły

   - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

   - Programu wychowawczego

   - Programu rozwoju szkoły

   - Szkolnego programu profilaktyki

   - protokołów Rady Rodziców

   - obowiązujących w szkole procedur

    

   3. Miejsce przechowywania dostępnych dokumentów szkolnych:

   - gabinet Dyrektora szkoły

   - sekretariat szkoły

   - biblioteka szkolna

   - strona internetowa szkoły

   - archiwum szkolne

   Wersja do wydruku

   Informacje o artykule


   Tytuł dokumentu

   Rejestry, ewidencje, archiwa

   Data utworzenia

   2010-08-30

   Osoba wprowadzająca dokument

   Osoba tworząca dokument

   Rejestr zmian dokumentu

   • [2012-08-30] Edycja dokumentu przez Admin
   • [2012-08-30] Edycja dokumentu przez Admin
   • [2012-08-29] Edycja dokumentu przez Admin

   Dokument wyświetlono

   1042 razy