Świetlica

Jesteś tu: Strona główna » Świetlica

 

 Znalezione obrazy dla zapytania świetlica gify

 

Głównym celem pracy świetlicy jest stworzenie odpowiedniego klimatu oraz właściwych relacji między wychowankami  a środowiskiem. Nauczyciele układają tematykę zajęć w/g następujących rodzajów działalności: plastycznej, muzycznej, ruchowej i przyrodniczej. W pracy stosują elementy socjoterapii, prowadzą pracę wyrównawczą, kształtują oczekiwane postawy, uczą rozwiązywania konfliktów poprzez komunikację i zachowania asertywne. Przeprowadzone zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku i rozwijania swoich zainteresowań, a także wyrównywania braków wiedzy w nauce. Uczniowie odrabiają zadania domowe, doskonalą liczenie i czytanie, wyrównują braki wiedzy korzystając z pomocy koleżeńskiej lub indywidualnej pomocy wychowawcy. Wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności za wygląd najbliższego otoczenia, poszanowania własności osobistej oraz mienia szkolnego. W czasie zajęć plastyczno - technicznych dzieci rozwijają swoje umiejętności i zdolności. Wykonują prace plastyczne, które zdobią korytarze szkoły, świetlicę i biorą udział w konkursach  (liczne nagrody, wyróżnienia, nagrody rzeczowe, dyplomy).  Lubianą przez dzieci formą zajęć są również gry i zabawy ruchowe. Przy sprzyjającej pogodzie odbywają się one na świeżym powietrzu (zabawy, spacery). 


Celem działalności świetlicy szkolnej jest:


 • zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej i socjalnej, udzielanie    uczniom słabszym pomocy w nauce
 • zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej
 • zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji
 • organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą sobie    z opanowaniem materiału programowego
 • wyrabiania nawyków samodzielnej pracy umysłowej i samodzielnego zdobywania    wiedzy i umiejętności
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez    organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie
 • wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z z rówieśnikami w  czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań
 • organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków    kultury życia codziennego
 • kształtowanie nawyków higieny i czystości, organizowanie warunków do zachowania i poprawy zdrowia oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej
 • organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów, w szczególności    organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny    uczniów
 • rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z wychowawcami klas I - III


Kierownik świetlicy: p. Julita Wilmańska

Wychowawca  świetlicy: p. Anna Piphanz i p. Dorota Kałamarska


Świetlica czynna od poniedziałku do piątku


w godz. 7.00 - 16.00

  Znalezione obrazy dla zapytania świetlica szkolna gif 


Zima w świetlicy
czytaj więcej

Galerie

Co słychać w świetlicy szkolnej?